Wycena firm i przesiębiorstw, spółek, marek i znaków towarowych, środków trwałych, nieruchomości komercyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, aportów.

Cele wyceny firmy


Wyceny mogą być wykonywane dla różnych celów, m.in.:
- kupna lub sprzedaży firmy;
- postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
- łączenia lub podziału przedsiębiorstwa;
- podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów;
- określenia wartości posiadanych aktywów, w tym przez fundusze;
- postępowań cywilnoprawnych;
- podatkowym;
- sprawozdawczości finansowej;
- weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu;
- ubezpieczenia;
- kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Wycena nieruchomości wykonywana może być m. in. w celu:
- określenia wartości aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego;
- oszacowania wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego;
- sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, zamiany nieruchomości;
- zabezpieczenia wierzytelności;
- aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- reprywatyzacji lub zwrotu mienia;
- oszacowania szkód i wyliczenia odszkodowań;
- oszacowania wielkości nakładów na nieruchomości.
Dla wycenianej nieruchomości sporządzany jest dokument: operat szacunkowy.