Wycena firm i przedsiębiorstw, spółek, znaków towarowych, środków trwałych. Wycena nieruchomości: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Skawina, Siepraw, Wieliczka, Michałowice, Zielonki, Zabierzów, Myślenice, Wielka Wieś, Liszki.

Certyfikaty i uprawnienia


- uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz nadanie tytułu rzeczoznawcy majątkowego;

- kurs specjalistyczny "wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych:;

- certyfikat nadania tytułu Recognised European Valuer;

- studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości;

- studia podyplomowe w zakresie rachunkowości;

- kurs specjalistyczny "wycena nietypowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody zysków oraz analizy opłacalności inwestycji";

- kurs specjalistyczny "wycena kamienic mieszczańskich";

- kurs specjalistyczny "wycena nieruchomości zabytkowych oraz zamków";

- kurs specjalistyczny "wycena nieruchomości zabytkowych - forty";

- kurs specjalistyczny "wycena zabytkowych podziemi";

- seminarium "szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego";

- szkolenie "instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena";

- kurs "wycena wartości przedsiębiorstw"

- seminarium "due diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa";

- szkolenie "raportowanie wg międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w spółkach giełdowych";

- konferencja warsztatowa "międzynarodowe standardy rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych";

- metodologia wyceny wartości środków technicznych;

- seminarium "międzynarodowe standardy rachunkowości a polskie prawo bilansowe";

- szkolenie "international accounting standards";

- szkolenie "techniki negocjacji":

- szkolenie w zakresie coachingu;

- szkolenie w zakresie zarządzania projektami oraz pracą zespołową;

- szkolenie "nowe zasady obrotu nieruchomościami gruntowymi w stanie prawnym po 1 stycznia 2016"

- szkolenie "obrót i wycena gruntów w stanie prawnym po 26 czerwca 2019"

- szkolenia "analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce"

- szkolenie "ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - zasady działalności kredytowej i wpływ na wycenę nieruchomości"

- szkolenie "analiza zasad obrotu nieruchomościami developerskimi"

- szkolenie z przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (szkolenie dla pośredników nieruchomości)