Wycena firm i przedsiębiorstw, spółek, znaków towarowych, środków trwałych. Wycena nieruchomości: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Skawina, Siepraw, Wieliczka, Michałowice, Zielonki, Zabierzów, Myślenice, Wielka Wieś, Liszki.

Usługi wyceny


Anna Rachtan Valuation and Consulting wykonuje usługi dla podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych w zakresie wszelkiego rodzaju wycen majątkowych: nieruchomości, firmy (przedsiębiorstwa) lub ich części, marki, znaki towarowe, środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne. Siedziba firmy mieści się w Krakowie, natomiast usługi wykonywane są na terenie całej Polski.
 • Wycena firm, aktywów

  Wycena:
  - firmy (przedsiębiorstwa),
  - zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  - udziałów w kapitale własnym,
  - aktywów trwałych,
  - wartości niematerialnych i prawnych,
  - marek, znaków towarowych...
 • Wycena nieruchomości

  Wycena wszelkiego typu nieruchomości i ich części składowych:
  - mieszkań, domów;
  - lokali użytkowych, obiektów komercyjnych;
  - budynków, budowli, zabudowań;
  - działek gruntu o różnym przeznaczeniu;
  - upraw, zasiewów;
  - lasów, zadrzewień, zakrzewień;
  - wyceny praw do nieruchomości...
 • Certyfikaty i uprawnienia

  - uprawniena zawodowe numer 4277 w zakresie szacowania nieruchomości, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;
  - certyfikat Recognised European Valuer nr REV-PL/PFVA/2013/145 wydany przez The European Group of Valuers` Associations oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
  - ...