Wycena firm i przesiębiorstw, spółek, marek i znaków towarowych, środków trwałych, nieruchomości komercyjnych, wartości niematerialnych i prawnych, aportów.